Skip to main content

Betrouwbare, waardevolle

impactmeting

Binnen deze pilot willen we met kennis en ervaring uit de praktijk een vrij toegankelijke meetstandaard voor social impact ontwikkelen. Door de manier van meten en rapporteren te standaardiseren, zorgen we voor eenheid in effecten, indicatoren en definities voor zowel impactmakers als impactfinanciers. Hierdoor wordt impactmeting betrouwbaarder, beter vergelijkbaar en waardevoller.

De voordelen van een meetstandaard

Standaardisatie biedt voordelen in tijdbesparing, implementatie (één keer uitleggen, door iedereen te begrijpen) en uitwisseling. En zijn de effecten en indicatoren universeel: door iedereen te gebruiken, vergelijken en volgen.

De meetstandaard is van en voor iedereen. Wordt samen ontwikkeld. En is altijd door iedereen te gebruiken.

Van en voor iedereen

De standaard die met deze pilot wordt gemaakt komt publiekelijk online en is voor iedereen toegankelijk. Met duidelijk omschreven effecten en bijbehorende vragen. En heldere instructies hoe te meten en te rapporteren. De meetstandaard is gratis te gebruiken en toepasbaar in alle bekende en eigen impactmanagementsystemen. De standaard wordt doorlopend geactualiseerd en continu doorontwikkeld op gebieden van (verbreding van) thematiek en toepasbaarheid op bijvoorbeeld inkoop.

Doe je mee?

Diverse impactmakers, impactfinanciers en andere ecosysteempartners werken binnen de pilot samen: Rabo Foundation, Stichting DOEN, het Oranje Fonds, Breedweer, Het Theezaakje, Butterfly Effect, Social EnterpriseNL en Voor Goed Agency. Om een standaard te laten werken zijn breed draagvlak en jouw kennis en ervaring uit de praktijk nodig.

Willemiek EvertsAanjager Meetstandaard Social Impact

Dit kun je doen

💥 ‍️‍️‍️ Ik ben impactmaker

Om de standaard een sterke basis te geven ontvangen we graag jouw ToC en meetplan. Ook hebben wij jouw feedback nodig op de eerste versie(s) van de standaard. Klik hier voor de vragenlijst.

🎓 ‍️‍️‍️ Ik ben impactfinancier

Om van de pilot en uiteindelijk de Meetstandaard een breed gedragen methode te maken, kan jij bijdragen op zowel inhoud (delen van kennis en ervaring m.b.t. meten en rapporteren) als financieel. We maken graag kennis!

🤝 ‍️‍️‍️ Ik ben ecosysteempartner

Delen? Graag! We willen jou vragen om de pilot meetstandaard zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en te verbinden aan relevante initiatieven, organisaties, bedrijven en personen. Delen? Graag. Hier vind je de mediakit met basisteksten en logo’s. Bedankt!